Home Overig House of Joy Start een House of Joy

Home / Overig / House of Joy / Start een House of Joy

Start een House of Joy

Wij helpen lokale kerken graag met de opzet van een House of Joy in de buurt van een asielzoekerscentrum. We geven advies en praktische ondersteuning. Lokale christenen en kerken moeten zelf het werk onder vluchtelingen dragen.

Een House of Joy is een concept van Gave van waaruit lokale kerken gezamenlijk activiteiten kunnen aanbieden aan de azc-bewoners. Wij ondersteunen lokale kerken graag bij het opzetten van een House of Joy. Afhankelijk van de lokale situatie kan Gave wel financieel bijdragen en kan een Gavemedewerker voor langere tijd ondersteuning bieden.

Voorwaarden House of Joy

Het House of Joy is een uniform concept wat aangepast kan worden aan de lokale situatie. We hebben wel een aantal randvoorwaarden gesteld.

 • Het House of Joy bevindt zich dicht bij het azc of op een route naar winkels.
 • Het is een open en toegankelijke plek. Geen gebouw wat echt ‘kerk’ is.
 • Er zijn voldoende vaste vrijwilligers beschikbaar en er is een goede structuur van zij hun werk doen.
 • Kerken of lokale christenen (evt. in een werkgroep of stichting) zijn bereid de kosten voor de lokale activiteiten te betalen
 • De jaarlijkse lasten van het gebouw worden gedragen.
 • Er wordt geïnvesteerd in persoonlijke relaties op het azc. Vluchtelingen komen naar activiteiten wanneer je een persoonlijke band opbouwt.
 • Er wordt een mix van activiteiten aangeboden. Daardoor is het een plek is voor iedere vluchteling, ongeacht zijn leeftijd, culturele achtergrond, taal of religie.

Activiteiten

Het soort activiteiten wat wordt aangeboden bij een House of Joy is afhankelijk van wat lokaal georganiseerd kan worden. Het is mooi als je een mix aan activiteiten kunt bieden, waardoor het een plek wordt voor iedereen. Bijvoorbeeld:

 • Gezellige inloopactiviteiten (evt. voor verschillende doelgroepen)
 • Gezamenlijke maaltijd
 • Kinderclub
 • Jongerenprogramma
 • Bijbelstudie (evt. voor verschillende doelgroepen)
 • Huiswerkbegeleiding
 • Taallessen
 • Kledingverkoop
 • Fietsenwerkplaats

Het doel van de activiteiten bij een House of Joy is het laten zien van Gods liefde in woord en daad. Tevens dragen de activiteiten bij om de azc-bewoners te helpen bij het leren van de Nederlandse taal en de cultuur (integratie).
Een deel van de activiteiten is zo laagdrempelig dat alle bewoners van het azc zich welkom weten en zich veilig voelen om te komen, ongeacht hun achtergrond of religie. In persoonlijke gesprekken kan er altijd over God en geloof gesproken worden, of samen gebeden worden. Maar in deze laagdrempelige activiteiten is dat geen programmaonderdeel, zodat bezoekers geen religieuze druk ervaren.
Er zijn ook activiteiten die bijdragen aan evangelieverkondiging. De bezoekers van zo’n activiteit weten dan vooraf dat dit een activiteit betreft waarin de Bijbel open gaat.

Wat Gave kan bieden

Gave helpt bij de opzet van een House of Joy met advies en praktische ondersteuning. Gave kan ook financieel betrokken zijn. Dit is maatwerk, afhankelijk van de lokale situatie. Het werk onder vluchtelingen is niet ‘van Gave’, maar van de lokale christenen en kerken.
Het is mogelijk dat bij een House of Joy ook Gave-medewerkers betrokken worden. Hier kan ook voor worden geworven. Gave medewerkers ontvangen een salaris vanuit een persoonlijke achterban. Een (parttime) medewerker is een goede stimulans voor het werk en kan erg helpend zijn in de coördinatie.
Neem contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn in jouw omgeving.

Contact

Marco Vos
marcovos@gave.nl
0341 – 460328

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com